Privacy verklaring.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( in het Engels General Data Protection Regulation of kortweg GDPR ) in voege.
Binnen het kader van deze legislatuur kan u ten allen tijde de persoonlijke gegevens die u ons door de jaren heen verschafte, niet alleen raadplegen, maar wijzigen en zelfs volledig laten schrappen.
Tevens heeft u het recht te weten in welke mate deze individuele data door ons worden aangewend voor commerciële doeleinden en communicatie.

Wij beheren uw klantenkaart om uw aankopen in de winkel te registreren. Daarbij maken we gebruik van uw naam, telefoon, gsm en/of emailadres en adres. Dankzij deze klantenkaart ontvangt u een getrouwheidskorting van 5%. Bovendien is het nodig om u op te hoogte te kunnen brengen van de opvolging en stand van zaken van bestellingen of andere.

Daarnaast willen wij u graag persoonlijke uitnodigingen voor evenementen, promoties, felicitaties en ander drukwerk sturen. Vanzelfsprekend zijn hiervoor naam en volledig (mail-) adres nodig. Indien u onze nieuwsbrief ontvangt, wenden we daarvoor uw emailadres aan.
Mocht u zich hebben ingeschreven voor onze verjaardagsbon, dan heeft u geboortedag, -maand en –jaar vrijgegeven.

Het is van het allergrootste belang dat u zich er kan van vergewissen dat al deze persoonlijke gegevens louter voor onze eigen commerciële doeleinden en marketing worden gebruikt en onder geen enkel beding aan derden worden doorgespeeld.

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden.

Mocht u wijzigingen willen aanbrengen of zelfs volledige schrapping overwegen, gelieve ons dan daarvan via info@lingerie-mimosa.be op de hoogte te stellen en wij doen het nodige. Zodra de aanpassing is geschied, wordt u persoonlijk per kerende mail daarvan op de hoogte gebracht.

Voor al uw verdere vragen kan u eveneens op bovenstaand emailadres terecht.