Algemene voorwaarden Mimosa

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze Website wordt beheerd door de Mimosa Lingerie BV (hierna “ons”/ “onze”/ “wij”/ “de Verkoper”), met maatschappelijke zetel te Stapelstraat 46, 3800 Sint-Truiden in België en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen BE 0809.499.840. U kan ons contacteren via e-mail info@lingerie-mimosa.be of per telefoon 0032 11 68 26 75. Dit zijn de algemene voorwaarden (samen met elk document waarnaar hierin verwezen wordt) (hierna genoemd “de Algemene Voorwaarden”) die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website, op de overeenkomst die tot stand komt tussen u en ons en op de levering van de producten (“Producten”). Voordat u klikt op de knop “Nu kopen” om uw bestelling te plaatsen, vragen wij u om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, u zich ervan te vergewissen dat u ze volledig verstaat en ermee akkoord gaat. Door deze Website te gebruiken of er een bestelling mee te plaatsen, stemt u ermee in dat u gebonden bent door deze Algemene Voorwaarden, inclusief onze Privacyverklaring. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment onderhevig zijn aan wijzigingen; u dient ze dan ook zorgvuldig te lezen telkens voordat u een bestelling plaatst.

1. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Indien u een bestelling plaatst via onze Website, vormt die bestelling een bindend aanbod van u aan ons om één of meer Producten van ons te kopen. Hierna ontvangt u een e-mail van ons ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen. Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd aangezien de informatie op onze Website geen aanbod voor verkoop vormt maar enkel een uitnodiging om tot onderhandeling over te gaan. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en we bevestigen een dergelijke acceptatie aan u door u een e-mail te sturen waarin we bevestigen dat het Product is verzonden. Indien we uw aanbod niet accepteren, brengen wij u hiervan op de hoogte via e-mail. Indien er geld is afgeschreven van uw rekening, wordt dit bedrag volledig teruggestort of indien er geld is geblokkeerd op uw kredietkaart, wordt dit bedrag gedeblokkeerd. Dit beide zo snel mogelijk. Het contract voor de aankoop van een Product tussen u en ons (het “Contract”) wordt alleen tot stand gebracht vanaf het moment dat wij uw bestelling accepteren door u de Bevestiging van verzending te sturen en het Contract heeft uitsluitend betrekking op de Producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de Bevestiging van verzending. De taal van het Contract is Nederlands. Wij zijn niet gebonden aan de levering van enige andere producten die eventueel deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke Bevestiging van verzending.

2. PRIJZEN EN LEVERINGSKOSTEN

Behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout, is de prijs van de Producten de prijs die op onze Website staat vermeld op het moment dat u klikt op de knop “In Winkelmand”. De prijzen op onze Website zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele leveringskosten. De leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag volgens opgenomen in het dopcument "Bezorgen en retourneren". De leveringskosten worden nogmaals opgelijst in het Winkelmandje. Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen van onze Producten en alle leveringskosten op onze Website steeds accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere Producten die u heeft besteld, informeren we u zo snel mogelijk en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. Indien u reeds heeft betaald voor het/de Product(en), ontvangt u zo snel mogelijk een volledige terugbetaling van dit bedrag, in alle omstandigheden binnen 14 dagen na uw annulatie van de bestelling.

3. BETALING

Als betaalmiddel voor alle Producten is toegelaten: - Kredietkaarten - Maestro Wij behouden het recht voor om niet verder te gaan met de levering en uw bestelling te annuleren indien u enige voorgaande bestelling(en) niet volledig betaald heeft. Bij vragen over het terugstorten van reeds door jou gedane betalingen kan je altijd contact met ons opnemen: wij helpen u graag verder.

4. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie vertoond op deze Website betreffende beschikbaarheid kan steeds gewijzigd worden door ons zonder kennisgeving. We kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle Producten op deze Website garanderen. Alle bestellingen zijn steeds onderworpen aan beschikbaarheid. We zullen de door u bestelde Producten leveren op het leveringsadres dat u op het moment van de bestelling heeft opgegeven. De levering zal plaatsvinden in overeenstemming met de informatie op de product pagina’s nadat uw bestelling werd geaccepteerd. In geval van onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen (bijvoorbeeld, slechte weersomstandigheden, onvoorzienbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegenwerken, omleidingen of mechanische pannes, in elk geval voor zover dit redelijkerwijs buiten onze controle ligt) kan het onmogelijk zijn om de Producten binnen de voorziene tijdsindicaties te leveren en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor het niet of vertraagd leveren van de Producten indien dit geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door dergelijke omstandigheden. In het geval een levering niet plaatsvindt, zullen wij een alternatieve leveringsdatum met u afspreken. We zijn ook niet aansprakelijk voor elke vertraging bij de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de levering van de Producten te aanvaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om het postkantoor of koeriersbedrijf waar toepasselijk te contacteren om de ophaling of levering te regelen van Producten die niet geleverd konden worden omdat u onbeschikbaar was.

5. RISICO -EN EIGENDOMSOVERGANG

De eigendom van de bestelde Producten gaat alleen op u over wanneer de Producten bij u zijn geleverd en we de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Producten. Eens de Producten zijn geleverd bij u of een persoon aangeduid door u, zullen ze op uw eigen risico worden gehouden en zal u ervoor verantwoordelijk zijn.

6. RETOURBELEID

Zie document "Bezorgen en retourneren" Gevolgen bij annulering Na het annuleren van de bestelling betalen wij je de prijs van de geannuleerde bestelling (of een deel ervan) terug min de eventuele incasso- of retourkosten. We betalen ook de standaard betaalde verzendkosten terug. Als je al betaald hebt, zullen wij je terugbetalen zodra je retour is verwerkt en niet later dan 14 dagen na ontvangst van je retour, mits je retour geaccepteerd is. Defecte artikelen Als je niet tevreden bent met je artikel om wat voor reden dan ook (bv. kapot of beschadigd), neem dan meteen contact op met ons via email of telefonisch en stuur het artikel terug naar ons. Dit is kosteloos. Als we het defect of een ander probleem hebben geconstateerd aan je product, vergoeden wij het volledige bedrag van het defecte artikel, mits dit binnen de hiervoor gestelde periode is. We zullen je zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de terugbetaling voor de defecte goederen via e-mail en zullen je in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je de artikelen naar ons hebt teruggestuurd, terugbetalen. Wel op de voorwaarde dat je retourzending geaccepteerd is. Terugbetalingsprocedure In zowel het geval van annuleren als het niet tevreden zijn over een artikel, zullen we je terugbetalen via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt bij het plaatsen van je bestelling. Als de artikelen onredelijk gebruikt zijn, behouden wij ons het recht om een schadevergoeding te onthouden. Onder onredelijk gebruik verstaan wij het niet redelijk behandelen van de artikelen waardoor de aard, kenmerken en de werking van het artikel niet meer te herleiden zijn. Specifiek het behandelen van artikelen die in de winkel ook niet zijn toegestaan (verwijderen van labels etc.). We kunnen terugbetaling tegenhouden totdat we de artikelen hebben ontvangen of je een bewijs van retour hebt geleverd. Als je op het moment van aankoop een korting op de volledige bestelling hebt ontvangen, wordt deze korting verdeeld over de verschillende artikelen pro rata de aankoopprijs. Als je deze bestelling (gedeeltelijk) retourneert, wordt ook de korting (gedeeltelijk) verrekend en over het werkelijk betaalde bedrag terugbetaald.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

7.1 In verband met een Product aangeschaft via onze Website Onze aansprakelijkheid in verband met enig Product dat via onze Website is aangeschaft, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat Product. Niets in deze Algemene Voorwaarden vormt een uitsluiting of begrenzing op welke manier dan ook van onze aansprakelijkheid:

a) Voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid;

b) Voor fraude of grove nalatigheid of grove nalatigheid door onze werknemers en agenten; of

c) Voor enige kwestie waarvoor het illegaal of onwettig voor ons zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te begrenzen, of een poging hiertoe te ondernemen. Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze Website zijn vermeld, worden “als zodanig” geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins. Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijzen we alle andere garanties van welke aard dan ook af. De bepalingen van dit artikel laten uw wettelijke rechten als consument of uw rechten op annulering van het Contract onverlet.

7.2 Algemene verwerping van aansprakelijkheid Niettegenstaande dat Mimosa Lingerie grote nauwkeurigheid hanteert bij de opmaak en onderhoud van deze Website, kan zij geen expliciete of impliciete garanties van gelijk welke aard aanleveren met betrekking tot deze Website en haar inhoud. In het bijzonder kan Mimosa Lingerie niet garanderen dat de informatie op deze Website correct, accuraat en compleet, geschikt voor een specifiek doel of up to date is. Zij mag informatie op deze Website veranderen of verwijderen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving. Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpt Mimosa Lingerie enige expliciete of impliciete garantie betreffende de verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel, verenigbaarheid, bescherming, accuraatheid en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Zij garandeert dat deze Website of enige functie in deze Website zal functioneren zonder onderbreking of defect, dat defect zullen gecorrigeerd worden of dat deze Website of de servers die toegang verlenen tot deze Website vrij zijn van virussen of andere beschadigende elementen. Bovendien kan Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor enige schade die kan optreden of die ogenschijnlijk verband houdt op gelijk welke manier met de toegang tot of het gebruik van deze Website, inclusief enige schade veroorzaakt aan uw hardware of software, waaronder virussen die uw hardware of software infecteren als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze Website. Het gebruik van gepaste anti-virus software is uw exclusieve verantwoordelijkheid. U aanvaardt uitdrukkelijk (in de ruimste zin van het woord in de wetgeving aanvaard), dat Mimosa Lingerie niet aansprakelijk kan gehouden worden voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke of gevolgschade. Als u ontevreden bent met enig deel van de Website of enige van de bepalingen van deze Voorwaarden niet kan aanvaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van deze Website.

8. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor het vertraagd leveren van de Producten die u heeft besteld indien dit is veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, inclusief, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties, storingen op systemen of op toegang tot netwerk, overstroming, brand, explosie.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die Mimosa Lingerie heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud.Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die Mimosa Lingerie heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud. Commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, mede-contractanten van Mimosa Lingerie en andere derde partijen kunnen ook eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. De Inhoud van de database is ook beschermd door het exclusieve recht van de auteur van de database, op basis waarvan deze auteur de afname en/of hergebruik van alle of deel van de Inhoud van de database kan verbieden. De reproductie, aanpassing, verandering, vertaling, verspreiding, overdracht, publicatie, vertoning, licentie, gebruik voor de productie van afgeleide werken of ander gebruik van alle of een deel van de Inhoud in elke vorm en door alle middelen is op dezelfde manier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mimosa Lingerie. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord om geen automatische middelen of manuele procedures te gebruiken om de pagina’s van deze Website of elke Inhoud van deze Website te controleren of kopiëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van ons. U verbindt zich ertoe om geen middelen, software of proces te gebruiken om de goede werking van deze Website te verhinderen of te proberen verhinderen. U verbindt zich er ook toe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of disproportionele zware last zou kunnen genereren op de infrastructuur van deze Website.

10. MERKEN, HANDELSNAMEN EN LOGO’S

Alle namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze Website zijn eigendom van Mimosa Lingerie of de betreffende leverancier. Enig gebruik van deze of gelijkaardige tekenen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mimosa Lingerie of de eigenaar van het recht.

11. LINKS

Deze Website kan hyperlinks voorzien naar andere websites die als potentieel interessant gezien worden voor u, maar gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van, gecontroleerd of beheerd door een derde partij. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor uw gemak en informatie. Mimosa Lingerie gaat de inhoud van deze externe websites niet na en indien u ervoor kiest om deze hyperlinks aan te klikken, doet u dit op eigen risico. Zij draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze externe websites. Het feit dat Mimosa Lingerie voorziet in een link naar een website van een derde partij, houdt geen goedkeuring, aanbeveling of financiering daarvan door Mimosa Lingerie of geassocieerde vennootschappen aan dergelijke derde partij in. Enige vermelding van de Producten of diensten van een derde partij is enkel voorzien voor uw gemak en informatie en houdt de goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Producten of diensten door Mimosa Lingerie niet in. Noch kan Mimosa Lingerie aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige wijzigingen naar de gelinkte websites. Links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Mimosa Lingerie.

12. ANDERE BEPALINGEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of voor elke andere reden onuitvoerbaar is, dienen deze Algemene Voorwaarden te worden geïnterpreteerd als zou de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling nooit inbegrepen geweest zijn, en Mimosa Lingerie zal gerechtigd zijn om deze bepaling te verwijderen uit deze Algemene Voorwaarden zonder de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden maken de volledige overeenkomst uit tussen u en Mimosa Lingerie wat betreft de Inhoud. U kunt ons contacteren op de hierboven vermelde contactgegevens met elke vraag of bezorgdheid.

13. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen die u ons wilt sturen, dienen gestuurd te worden naar de hierboven vermelde contactgegevens. Wij zullen u antwoorden via e-mail of via de post naar het postadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren afgeleverd 24u na verzending van een e-mail of drie dagen na de datum van verzending van een brief, tenzij anders gemeld (omwille van sluitingsdagen van Mimosa Lingerie). Om te bewijzen dat een mededeling en/of klacht werd gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, dergelijke brief naar behoren werd geadresseerd, gefrankeerd en gepost, en in geval van een e-mail, dergelijke e-mail werd verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van geadresseerde.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk Contract tot stand gekomen via deze Website zal beheerst worden door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit een Contract ontstaat, of dat door het gebruik van deze Website en de Algemene Voorwaarden ontstaat, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in België.